Zorgverzekeraars juichen besluit fysiotherapie bij etalagebenen toe

Fysiotherapie Slide 3

De zorgverzekeraars vinden dat behandelingen die de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren en een behandeling in het ziekenhuis uitstellen/voorkomen, opgenomen moeten worden in het basispakket.

De zorgverzekeraars juichen het besluit van de minister toe om vanaf 1 januari 2017 fysiotherapie bij etalagebenen weer te vergoeden vanuit het basispakket. Dat heeft ZN vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Met het besluit van de minister kunnen verzekerden maximaal 37 behandelingen vergoed krijgen vanuit de basisverzekering. Al eerder hebben zorgverzekeraars de minister van VWS gevraagd te onderzoeken of fysiotherapie weer in de basisverzekering kan worden opgenomen voor mensen met een chronische aandoening.

De zorgverzekeraars vinden dat behandelingen die de kwaliteit van leven voor patiënten met een chronische aandoening aanzienlijk verbeteren en een behandeling in het ziekenhuis uitstellen/voorkomen, opgenomen moeten worden in het basispakket. ZN heeft de minister van VWS daarom gevraagd te onderzoeken welke verdere aanspraken opgenomen kunnen worden in het basispakket die de kwaliteit van leven voor patiënten met een chronische aandoening aanzienlijk verbeteren.

Pakketduidingen

In de brief benadrukt ZN verder dat verzekerden bij aanvang van het verzekeringsjaar duidelijkheid moeten hebben over welke zorg wel en welke zorg niet vergoed wordt. Daarvoor is het van groot belang dat het Zorginstituut Nederland als onafhankelijke partij de inhoud van het verzekerde pakket duidt. Zorgverzekeraars signaleren echter dat er knelpunten ontstaan met de pakketduiding. De ontwikkelingen in de medische technologie gaan snel. Om die reden hebben zorgverzekeraars ingestemd om voor de komende tijd, in aanwezigheid van het Zorginstituut, als individuele zorgverzekeraars pakketduidingen gezamenlijk te doen. Dit is volgens de zorgverzekeraars een tijdelijke oplossing. Op termijn is het wenselijk als het Zorginstituut het verzekerde pakket volledig duidt, zodat alle verzekerden toegang hebben tot hetzelfde verzekerde pakket.

Terugwerkende kracht

Ten slotte hebben zorgverzekeraars voorgesteld om één ingangsdatum voor alle veranderingen in het pakket in te stellen. Met één uniforme ingangsdatum hebben verzekerden duidelijkheid over de vergoeding van zorg vanuit het verzekerde pakket. Zorgverzekeraars signaleren dat het Zorginstituut soms met terugwerkende kracht bepaalde vormen van zorg aan het pakket verzekerde zorg toevoegt. De zorgverzekeraars vinden het duiden met terugwerkende kracht ongewenst. Verzekerden moeten bij aanvang van het verzekeringsjaar helderheid hebben over de het pakket verzekerde zorg.

Share:

Geef een reactie