Nee, als u denkt dat uw klacht een indicatie is voor fysiotherapie kunt u rechtstreeks bij uw fysiotherapeut terecht. Deze zal dan een screening doen om te kijken of uw klacht inderdaad een indicatie is voor fysiotherapie. Indien de fysiotherapeut of uzelf daaraan twijfelt is het raadzaam eerst een huisarts te raadplegen.

Echter bij een chronische aandoening die voorkomt op chronische lijst fysiotherapie 2020 en bij behandelingen aan huis stellen de zorgverzekeraars een verwijzing verplicht.

Voor 2022 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Uitsluitend voor Just (een onderdeel van CZ) krijgt u geen vergoeding.

• u kunt telefonisch een afspraak maken op 070 – 355 49 14
• Via het contactformulier op deze website
• Via e-mail op info@fysiohetmiddenpad.nl

Het overzicht van vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen kunt u nalezen in de polisvoorwaarden die u van uw verzekeraar hebt gekregen. Het is goed te weten dat er vrijwel altijd een aantal behandelingen per jaar wordt vergoed en niet per ziektegeval. Houdt u daar rekening mee.

De vergoeding van behandelingen bij aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst fysiotherapie 2022 vindt vanaf de 21e behandeling plaats vanuit de basisverzekering.

Afhankelijk van Uw aanvullende verzekering kunnen de eerste 20 behandelingen hieruit (gedeeltelijk) worden vergoed, zie daarvoor uw polisvoorwaarden.

Ja, als u voorkeur heeft voor een man of vrouw of een specifieke therapeut kunt u dat aangeven en dan houden we daar rekening mee.

Ja, tenzij u aangeeft dit niet te willen.

Indien u verhinderd bent dient u zich minimaal 24 uur van tevoren af te melden.

Wij kunnen dan nog andere patiënten oproepen. Indien u verzuimt af te melden, worden de kosten van de behandeling bij u in rekening gebracht. U kunt zich telefonisch afmelden op 070 – 355 49 14 of via de e-mail info@fysiohetmiddenpad.nl.

Als u via de huisarts/specialist komt moet u de verwijsbrief daarvan meenemen. Verder een geldig identiteitsbewijs, een verzekeringspasje en een handdoek

De tarieven die worden gehanteerd als u zelf de nota krijgt, bijvoorbeeld indien u niet aanvullend verzekerd bent. De tarieven voor gecontracteerde zorg zijn verschillend per zorgverzekeraar, dit is contractueel vastgelegd.

U kunt de prijzen op deze pagina vinden.

Kom langs bij Fysiotherapie Het Middenpad
voor een kennismakingsgesprek!