Afspraak en Vergoedingen

Afspraak

U kunt (ook zonder verwijzing van de huisarts) een afspraak met ons maken wanneer u klachten heeft ten aanzien van het bewegend functioneren. De fysiotherapeut zal eerst een screening uitvoeren waarbij gekeken wordt of het patroon van tekenen en klachten binnen ons vak- en competentiegebied valt.

Als dit niet het geval is, zullen wij u alsnog adviseren eerst contact op te nemen met de huisarts. Alleen voor aan huis behandelingen en voor behandelingen met een chronische indicatie wordt een verwijsbrief van uw huisarts of specialist door uw zorgverzekering gevraagd.

Wij verzoeken u bij de eerste afspraak de eventuele verwijsbrief van huisarts of specialist, uw verzekeringsgegevens (verzekeringspasje) en een handdoek mee te nemen. De eerste afspraak zal bestaan uit een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek en er wordt door de fysiotherapeut, samen met u, een behandelplan opgesteld.

Vergoedingen

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u fysiotherapie volledig, gedeeltelijk of niet vergoed. U kunt in uw verzekeringspolis nakijken wat de vergoedingen zijn voor de therapie die U ontvangt. Kosten die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar worden bij U persoonlijk in rekening gebracht (zie tarieven).

Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. De nota’s/declaraties gaan rechtstreeks naar de zorgverzekeraars. Als rechtstreeks declareren nog niet mogelijk is, ontvangt u zelf een nota die u vervolgens indient bij uw zorgverzekeraar.

Chronische aandoeningen

Wanneer u in aanmerking komt voor een chronische machtiging worden in 2023 de eerste 20 behandelingen in uw aanvullende verzekering gedeclareerd of bij u in rekening gebracht (afhankelijk van de aanvullende verzekering!).

Na 20 behandelingen wordt de therapie vergoed vanuit de basisverzekering

Tarieven Fysiotherapie 2023

Niet nagekomen afspraken worden doorberekend aan de patiënt;
afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd!

Fysiotherapie zitting €40,-
Screening €25,-
Intake en onderzoek na screening/verwijzing €54,-
Fysiotherapeutisch consult (Onderzoek met schriftelijke rapportage op verzoek van de arts) €70,-
Lange zitting bij complexe en/of meervoudige zorgvragen €58,-
Oedeemtherapie €58,-
Toeslag behandeling aan huis €18,-
Toeslag behandeling inrichting €10,-
Eenvoudige, korte rapporten €45,-
Gecompliceerde rapporten/letselschade rapporten €85,-
Telefonische zitting €20,-

Kom langs bij Fysiotherapie Het Middenpad
voor een kennismakingsgesprek!